İş Görüşmesine Gidiyoruz

Görüşme Öncesi
Konusu ve türü ne olursa olsun, her görüşmenin öncesinde bir takım hazırlıklar yapmak gerekir. Kuşkusuz görüşmeci de bazı hazırlıklar yapacaktır. Burada önemli olan, sizin yapmanız gereken hazırlıklardır. Görüşme öncesi yapmanız gereken başlıca hazırlıklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Firma ve pozisyon hakkında bilgi toplanması : Başvurulan firma ve pozisyon hakkında araştırma yaparak bilgi toplamalısınız. Böylece görüşmecinin bu konuda zaman kaybetmesini önlemiş ve işle ne kadar ilgili olduğunuzu göstermiş olursunuz. Ayrıca araştırmalarınız sırasında öğrenemediğiniz konularda, görüşmenin sonunda fırsat verilirse soracağınız soruları da belirleyin.

2. Görüşmede belirtilecek ana konuların saptanması: Her ne kadar görüşmeyi görüşmeci yönlendirecek ise de, yeri geldiğinde belirtmek istediğiniz ana konuları saptayın. Özellikle güçlü olduğunuz yönler, pozisyon ve iş hakkındaki bilginiz, geçmişteki başarılarınız, firmaya katabilecekleriniz, o iş için istekli olduğunuz konularında neleri belirteceğinizi önceden tasarlayın. Bu
konularda söylemeyi tasarladığınız şeyler, özgeçmişinizde belirttiklerinizle uyumlu olsun. Görüşmede belirteceğiniz konular, o pozisyon için neden sizi seçmesi gerektiği konusunda işvereni ikna edecek türden olmalıdır.

3. Görüşmede sorulabilecek sorulara hazırlanılması: Görüşmede sorulacak tüm soruları önceden tahmin etmek imkansızdır. Ancak görüşmenin amacını biliyorsunuz: İşe uygunluğunuzu belirlemek. Bu amaçla sorulabilecek başlıca soru tipleri bir sonraki konuda belirtilmiştir. Ayrıca insan kaynakları siteleri ve kaynakçadaki kitaplarda da pekçok soru ve cevap örneği vardır. Yalnız burada bir noktaya dikkat çekmek isterim: Bu tür kaynaklarda verilen cevap örneklerini, sorunun soruluş amaçlarını da gözönünde bulundurarak değerlendirin ve kendi durumunuza uygun olarak cevapları yeniden düzenleyin.

4. Görüşme yerinin öğrenilmesi: Görüşme yerinin adresini bilmek yetmez. Görüşme yerinin tam olarak nerede olduğunu, ulaşım araçlarını ve saatlerini, ulaşımın yaklaşık ne kadar aldığını öğrenmelisiniz. Bu araştırma, görüşmeye geç kalmamak veya çok erken gitmemek açısından önemlidir. Görüşmeye geç kalırsanız hiç iyi bir izlenim bırakmazsınız. Çok erken giderseniz de önceki adaylar ile karşılaşıp aday gizliliğini bozarsınız. En uygunu görüşme saatinden 5-10 dakika önce görüşme yerinde hazır bulunmaktır. Geç kalma olasılığına karşı firmanın telefonunu yanınızda bulundurmakta yarar vardır.

5. Görüşme kıyafetlerinin hazırlanması: Görüşmeye hangi kıyafetle gideceğiniz çok önemlidir. Çünkü görüşmecilerde bırakacağınız ilk izlenim, kıyafetinizle olacaktır. Görüşmeye giderken giyilecek kıyafetler konusunda belirli bir kural yoktur. Ancak işe alındığınızda giymeniz gerekenden biraz daha resmi bir kıyafetle görüşmeye gitmeniz önerilir. Bu yüzden o iş yerinde ne tür kıyafetlerin giyildiğini araştırmaya çalışın. Kıyafetinizin temiz ve ütülü olması, kendinize gösterdiğiniz özenin göstergesidir. Yine sade bir kıyafet, aksesuar ve makyaj, görüşmecinin dikkatinin dağılmasını önler. Görüşmede giyeceğiniz kıyafetin önceden hazır olması, son anda ortaya çıkabilecek karışıklıkları önler.

6. Görüşmeye götürüleceklerin hazırlanması: Gerek görüşme öncesinde son anda ortaya çıkabilecek aksaklıkları giderebilecek malzemeleri, gerekse görüşme sırasında gerekli olabilecek dokümanları önceden hazırlayıp çantanıza koymanız önerilir. Suat Soysal'ın "ilk yardım çantası" olarak tanımladığı malzemeler : Tarak, fırça, kağıt mendil, kolonyalı mendil, toplu iğne, makyaj malzemesi, diş fırçası, diş macunu, deodorant, cilalı ayakkabı süngeri. Ayrıca küçük bir dikiş seti de yararlı olabilir. Bu malzemelerin çantanızdan doküman çıkarırken görünmemesine dikkat edin.

Görüşme sırasında veya hemen öncesinde gerekli olabilecek dokümanlara örnekler aşağıda belirtilmiştir:

İş duyurusu ve başvuru mektubu (ön mektup),

1. Görüşmeye yazı ile davet edilmiş iseniz firma yazısı,
2. Firmaya ilişkin topladığınız broşür, yazı ve diğer bilgiler,
3. Orjinal özgeçmişleriniz ve vesikalık fotoğraf,
4. Referanslarınızın listesi
5. Önceki işyeri açısından verilmesinde sakınca olmayan çalışma örnekleriniz,
6. Görüşme öncesi plan (görüşmede belirteceğiniz ana konular),
7. Not defteri ve kalem.

İş Görüşmeleri

Firmaya gönderdiğiniz özgeçmiş, ilk inceleme sonunda pozisyon için uygun görülmüşse, önce bir öngörüşmeye çağrılırsınız. Bu aşamada da uygun görülmeniz halinde bazı testlere tabi tutulabilir ve seçim kararına temel olacak işe alma görüşmesine çağrılırsınız.

Gerek öngörüşme, gerekse işe alma görüşmesi, işe alma sürecinin en önemli aşamalarıdır. Bir anlamda size bir iş teklifinin yapılması, bu görüşmelerde bıraktığınız izlenime bağlıdır. Pozisyon için ne kadar uygun olduğunuz büyük ölçüde bu görüşmeler sırasında sizin hakkınızda elde edilen bilgilere ve edinilen izlenimlere dayanacaktır.

Görüşmeler, belirli bir amaca yönelik soru ve yanıtlara dayalı, iki tarafın karşılıklı bilgi alış-veriş sürecidir. Bu tanımdan da görüleceği üzere görüşmeyi günlük konuşmalardan ve diğer iletişim türlerinden ayıran önemli farklar vardır.

Öncelikle görüşmede her iki taraf da karşılıklı etkileşim halindedir. Örneğin işe alma görüşmesinde aday o işe ne kadar uygun olduğu konusunda görüşmeciyi ikna etmeye çalışırken, görüşmeci de adayın pozisyona ilgisini sıcak tutmaya ve iş için isteklendirmeye çalışacaktır. Görüşmecinin bu tutumu, özellikle ücret pazarlığında kendisine bir avantaj sağlayacaktır.

İkinci, olarak görüşmenin önceden belirlenmiş ve açık bir amacı vardır. Görüşmenin tarafları, görüşmeye geldiklerinde ne için biraraya geldiklerini bilirler. Örneğin; işe alma görüşmesinde görüşmenin amacı, adayın başvurduğu pozisyona uygunluğuna karar vermeye temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesidir.

Üçüncü olarak, görüşmeler aynı zamanda davranış alış-verişidir. Böylece taraflar mesajlarını sadece söyledikleri ile değil, beden dillerini de kullanarak aktarırlar. Örneğin işe alma görüşmesinde adayın görüşme sırasındaki davranış ve tutumları, işe alma kararının verilmesinde en az verdiği bilgiler kadar etkilidir. Aday da görüşmecinin davranış ve tutumlarından, firma kültürü hakkında önemli ipuçları edinir.

Son olarak görüşmeler soru ve yanıtlara dayanır. Her iki taraf da görüşme konusu ile ilgili sorular sorar ve yanıtlar verir. Örneğin, işe alma görüşmesinde görüşmeci adayı tanımaya yönelik sorular sorarken, aday da firmaya ve çalışma koşullarına ilişkin sorular sorar.

Görüldüğü üzere, görüşme tek taraflı bir süreç değildir. Görüşmenin konusuna bağlı olarak her iki taraf da, önceden belirlenmiş amaç doğrultusunda bilgi toplar.

Görüşmeler çeşitli amaçlarla yapılabilir: işe alım kararını vermek, performansı değerlendirmek ve bireyin gelişim ihtiyaçlarını belirlemek, disiplini sağlamak, işten ayrılma nedenlerini araştırmak… Bu amaçlar aynı zamanda görüşme tiplerini de oluşturur. Ancak tüm görüşme tiplerinde ortak amaç, o konu ile ilgili karşılıklı bilgi alış-verişini sağlamaktır.

İŞE ALMA GÖRÜŞMELERİ

İşe alma görüşmelerinin firma açısından amacı, adayın başvurduğu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesinde dikkate alınacak verileri toplamaktır. Aday açısından ise firma ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamaktır. İşe alma görüşmesi genellikle en az iki, en fazla dört aşamada gerçekleşir. Bazen tüm aşamaların tek bir görüşme ile sonlandırıldığı da görülür. Temel hedef adayın işe alımına karar verilmesi olmakla ve genel özellikleri birbirine benzemekle birlikte odaklandığı alt amaçlar yönünden üç alt türe ayrılabilir :

1-) Öngörüşme

Öngörüşmede adayın işe uygunluğu ile ilk izlenimler elde edilir. Genellikle bu aşamada aday hakkında bir karar verilmese de, sonraki görüşmelere çağrılma, bu görüşmede edinilen izlenimlere bağlıdır.

Öngörüşmeye genellikle o pozisyon ile ilgili uzmanlar katılmaz. Bu yüzden iş ile ilgili teknik soruların sorulması olasılığı azdır. Bu görüşmede verdiğiniz bilgilerin yanında esas olarak tutum ve davranışlarınız önemlidir. Sizin firma kültürüne ve çalışma ortamına uyum sağlayıp sağlayamayacağınız ile o işi ne kadar istediğiniz konusunda ilk izlenim, bu görüşmeden elde edilir. İş için gerekli temel niteliklere ne derecede sahip olduğunuz da bu görüşmede ana hatları ile ortaya çıkar.

2-) İşe alma görüşmesi

Bu görüşmede aday öngörüşmeden geçmiştir, ancak hakkında bir karar verilebilmesi için, pozisyon ile ilgili teknik konularda soru sorabilecek kişilerin katılımı ile adayın işe uygunluğu daha detaylı araştırılır. Bu görüşme ile adayın başvurduğu işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi toplanır. Öngörüşmeyi geçen adaylar arasında işe en uygun aday, o işi en iyi yapabilecek adaydır. Bu aşamaya geldiğinizde, firmanın çalışma ortamına uyum sağlayabileceğiniz konusunda olumlu bir izlenim bırakmışsınız demektir.

Bu görüşmede odaklanmanız gereken nokta, başvurduğunuz işi bildiğinizi ve geçmiş başarılarınızdan örneklerle o işi en iyi şekilde yapabileceğinizi göstermektir. Yine bu görüşmede birlikte çalışacağınız yönetici (ve hatta ekip) ile tanışma olanağı bulursunuz. Dolayısı ile bu görüşmede o işi yapabileceğinizin yanında, bu kişilerle de uyum içinde çalışabileceğiniz konusunda iyi bir izlenim bırakmalısınız.

3-) İş teklifi görüşmesi

Bu aşamada firma ilgilileri, sizin işe uygunluğunuz konusunda bir kanaate ulaşmış ve size iş teklifinde bulunmaktadır. Bu teklif firmanın size sunacağı ücret ve diğer olanakları içerir. Bazı firmalarda iş teklifi, işe alma görüşmesinin sonunda da yapılabilmektedir. Ancak pozisyon düzeyi yükseldikçe iş teklifinin, ayrı bir görüşme ile yapılması daha yaygındır. Bu görüşme, ücret pazarlığını da gündeme getirir. Dolayısı ile bu görüşmenin amacı, çalışma koşulları, ücret ve diğer olanaklar hakkında uzlaşmaktır.

Created by Unimiks | Son Güncelleme August 20, 2011 | Posted in Kariyer Yapıyoruz - 1600 görüntüleme
0 yorumlar